Rönnquist & Wettainen AB

Tillverkning, montage och reparation.

Anrika Rönnquist & Wettainen är ett verkstadstekniskt företag som utför kvalificerad tillverkning med kompetens och erfarenhet inom avancerad skärande bearbetning, svarvning, fräsning, svetsning och linjering. Genom vår konstruktionsavdelning erbjuder vi innovativa lösningar och bearbetningar för ökad funktion och tålighet.

Tillsammans med GMK-koncernens övriga företag utgör vi ett komplett team som levererar helhetslösningar till den tunga industrin. Rönnquist & Wettainens tyngd ligger till stor del i företagets långa erfarenhet av totalentreprenader och konsortium. Genomförande av större projekt i form av konsortium är ofta en lösning som ger bredd och spetskompetens på samma gång. I slutänden genererar det lösningar som är kostnadseffektiva och av hög kvalitet.

Vår verksamheten är väl anpassad att hantera hela eller delar av kedjan, från Projektering -> Konstruktion -> Produktion -> Installation/Montage -> Service -> Underhåll -> Avveckling.

Genom Rönnquist & Wettainen är GMK-koncernen ägare i Kiruna Wagon.

Nedan kan du läsa mer om de produkter och tjänster som erbjuds av Rönnquist & Wettainen.

Hitta till oss
Kontaktpersoner

Mari Bäckström
VD & Ägare

Telefon: 0980-146 74

Skicka e-post

Fredrik Nyström
Platschef

Mobil: 070-380 73 48

Skicka e-post

Marina Töyrä
Ekonomiavdelningen

Telefon: 0980-789 18

Gunnar Nyberg
Teknisk chef

Telefon: 0980-146 64 Mobil: 070-210 90 55

Skicka e-post

Ronny Lindmark
Projektledare verkstad

Telefon: 0980-155 78 Mobil: 070-651 75 42

Skicka e-post

Ulf Svanelöv
Projektledare

Telefon: 0980-789 12 Mobil: 070-648 22 82

Skicka e-post

Stefan Larin
Konstruktör

Telefon: 0980-789 19 Mobil: 070-648 28 27

Skicka e-post

Låt oss kontakta dig för mer information
Meny