mars 13, 2019

Rönnquist & Wettainen – 40 år av grateservice

I fyra decennier har Rönnquist & Wettainen installerat, servat och reparerat bandugnar i grate-kiln-verk och är idag en av Nordens mest erfarna leverantörer på området.

Grate-kiln-verkets konstruktion med en förvärmande bandugn (grate) och en roterugn (kiln) har sitt ursprung i cementindustrin där tekniken utvecklades på 1920-talet av estländaren Otto Lellep. 1960 togs världens första grate-kiln-verk för järnmalmspellets i bruk i Humboldt Mine i Michigan, U.S.A., och nio år senare byggde LKAB det första verket av det här slaget i Europa – Svappavaara pelletsverk.

Vid LKAB:s anläggningar i Kiruna och Svappavaara finns idag fyra pelletsverk av typen grate-kiln, där råkulor av järnmalm torkas och förvärms i en bandugn, för att sedan åka vidare genom en roterugn där sintring sker i en temperatur uppemot 1250 graders värme. De glödheta pelletskulorna faller slutligen ned i en roterande kylare, vilken fungerar som en värmeväxlare som återför varm processgas till bandugnen.

För att processen i ett grate-kiln-verk ska fungera så effektivt som möjligt krävs ett gott och regelbundet underhåll där delar byts ut eller slitskyddsbehandlas på de mest utsatta ytorna. Rönnquist & Wettainens erfarenhet av service och underhåll av bandugnar i grate-kiln-verk sträcker sig tillbaka till 1970-talet. Utöver arbeten vid LKAB:s anläggningar har företaget även anlitats av TiZir Titanium & Iron AS i Norge.

– Vi har personal som har arbetat med grateservice i flera decennier och som har följt bandugnar från installation genom underhåll och förbättringsarbeten. Det är få företag som kan matcha vår erfarenhet på området, säger Rönnquist & Wettainens platschef Kenth Mukka.

Med unik erfarenhet av bandugnar och en välutrustad maskinpark som är inriktad på stora format kan företaget erbjuda såväl punktinsatser som fullservice av bandugnar i totalentreprenad. Rönnquist & Wettainen erbjuder även egenutvecklade komponenter för bandugnar, som exempelvis bäraxlar som bidrar med en lägre vikt och är lättare att byta samt en nödhylsa som används vid tillfällig axeldrift.

Rönnquist & Wettainen erbjuder egenutvecklade komponenter för gratedrift, både i nyförsäljning och i renoveringsprogram. Bilden visar ändtappar. Foto: Fredric Alm.

 

– Tack vare den breda kompetens som finns inom Rönnquist & Wettainen och GMK-koncernen kan vi erbjuda en trygg och heltäckande service för bandugnar, där stort fokus läggs på förebyggande underhåll och långsiktiga förbättringar, avslutar Kenth Mukka.

 Rönnquist & Wettainens tjänster för bandugnar omfattar:

  • Installation av grate-band.
  • Plåtreparationer och installation av nya slitplåtar.
  • Uppriktning av drivaxel och montage av växellåda.
  • Byte av lager till bäraxlar.
  • Svarvning och metallisering av axlar och komponenter.
  • Val och applicering av slitskydd för utsatta ytor, t.ex. slitskydd med karbider, svetsad slitplåt m.m.

För mer information om våra tjänster inom underhåll och service av bandugnar är du välkommen att kontakta platschef Kenth Mukka, 070-202 92 40, kenth.mukka@gmkab.com

Andra nyheter
Meny