juni 18, 2015

Folla Tech och GMKAB tecknar avtal med LKAB

Folla Tech och GMKAB har idag tecknat ett avtal med LKAB angående leverans och montage av 4 stycken vakuumpumpar till KK2. Detta är en milstolpe i samarbetet mellan GMKAB och Follatech (www.follatech.no) och visar på styrkan i våra bägge företag, kommenterar GMKABs platschef Tomas Jonasson.

Folla Tech är en av nordens mest erfarna leverantörerna av vakuumpumpar/vakuumsystem och har under många år även renoverat vakuumpumpar åt bland annat  LKAB. GMK Koncern kan med sin lokalkännedom och kompetenta personal ta ansvar för det komplexa installationsarbetet.

follatech

Andra nyheter
Meny