Korgskalet är konstruerat i rostfritt duplexstål för långsiktigt bra släppegenskaper och säker bottentömning av en mängd olika bulkmaterial.
april 5, 2018

Kiruna Wagon bygger om och moderniserar vagnar med Duplex Stainless Steel för LKAB

Kiruna Wagon, som delägs av koncernbolaget Rönnquist & Wettainen, har fått i uppdrag att bygga om 50 stycken bottentömmande vagnar som skall användas för interna råvarutransporter mellan LKAB:s verksamhetsorter.

– Projektet innebär högsta nivå av kundanpassning eftersom vi renoverar och återanvänder vagnsunderreden från äldre UADK-vagnar och förser dom med en ny korg, säger Pawel Karas, projektledare hos Kiruna Wagon.

Den nya korgen som är utvecklad av LKAB, baserat på erfarenheter med korgen på malmvagn F050, är i sig ett utmanande och innovativt projekt. Förutom att den har brantare gavlar; 50 grader istället för 40 grader, är den stora nyheten att hela korgen byggs i materialet Duplex Stainless Steel. Allt för att säkerställa komplett tömning av många sorters gods.

Duplexstålet garanterar att korgens yta är fri från rost och att den under lång tid uppvisar goda släppegenskaper även för mer svårlossat gods. Den höga styrkan hos materialet möjliggör också tjockleksreduktioner och viktbesparingar, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ för gruvtransporter. Den goda svets- och formbarheten lämpar sig också mycket bra i konstruktioner. Materialet i alla utanpåliggande förstyvningar och ribbor är vanligt stål. Svetsning av rostfritt mot så kallat svart material utgör en ny utmaning för verkstaden.

I korgens nederdel, den så kallade kjolen, svetsas det nya duplexstålet ihop med återanvända delar av svart stål. För att minimera risken att gods fastnar kläs luckorna med Matrox® slitplast som har utvecklats speciellt för bulkmaterialhantering och gruvindustrin, där den uppvisar en enastående slitstyrka vid krävande applikationer.

– Det här projektet är ett bra exempel på att det faktiskt går att förnya befintliga vagnar genom användning av moderna material med hög prestanda, säger Pawel Karas.

Vagnarna kommer att färdigställas under våren och levereras till LKAB Malmtrafik i slutet på juni 2018.

Andra nyheter
Meny