Rätt kvalitet

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Vårt motto är: Kundfokus och effektivitet med rätt kvalitet.

Som en del i detta skall vi arbeta i enlighet med och kontinuerligt vidareutveckla vårt verksamhetsledningssystem som uppfyller tillämpliga krav enligt ISO9001:2000, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1

Nyckelbegrepp inom vårt kvalitetssträvande:

  • Långsiktiga kundrelationer
  • Aktivt samverka med våra kunder i syfte att ge slutkund maximal kundnytta
  • Hög kompetens
  • Öppen och rak kommunikation
  • Motiverade kompetenta medarbetare som samarbetar prestigelöst och kvalitativt
  • Kvalitet för oss är liktydigt med att våra produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och önskemål på ett för bägge parter tillfredställande sätt
  • Genom att ha en öppen dialog förstår vi våra kunders förväntningar

Genom fortlöpande utbildning, kontinuerlig uppföljning samt ett offensivt kvalitetsarbete skall vi leverera produkter och tjänster som skapar långsiktiga kontakter och rekommendationer för framtiden.

Meny