Aktivt miljöarbete

Vår verksamhet ska styras av kundernas krav, vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt rimligt och ekonomiskt motiverat. 
Vi skall bedriva ett aktivt och medvetet miljöarbete och därigenom bidra till en minskad miljöbelastning.

“Vår granne är en av Europas sista vildmarker och vi vill ta ett aktivt ansvar för våra medarbetares hälsa. Därför valde vi tidigt att investera i miljöarbete. Det valet har lönat sig, flera gånger om.”

En del av de material vi arbetar med är klassade som miljöfarliga. Därför kan vi inte luta oss tillbaka på de insatser vi redan gjort. Miljöarbetet måste ständigt gå vidare. Att arbeta mot verksamhetsledningssystemet som uppfyller tillämpliga krav enligt ISO9001:2000, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1 är självklart.

Lika självklart är att vi hela tiden letar material och arbetsmetoder som är snällare mot miljön. Att miljötänkandet är i fokus från första början när vi utvecklar nya arbetsmetoder och produkter och att vi ändrar arbetsmiljön allteftersom vi kommer på nya, bättre lösningar.

Meny