Montage och fältmontage

GMK-koncernen har lång erfarenhet och tung kompetens inom industrimontage, främst inom gruvindustrin.

Vi utför montage och demontage såväl i verkstad som ute i fält och erbjuder även montagearbeten vid vår filial i Boliden. Vi ansvarar för att arbetet håller hög kvalitet och följer fastställda tidsplaner.

Rönnquist & Wettainen innehar SKF-licens för lagermontage.

Montage och fältmontage erbjuds av samtliga företag inom koncernen.

Kontaktperson Direkt Mobil  
Ulf Andersson
GMK Mekaniska
0980-304 09 076-812 68 61
Mattias Videhall
GMKAB
070-343 49 94 E-post
Kenth Mukka
Rönnquist & Wettainen
0980-187 20 070-202 92 40 E-post
Christoffer Andersson
GMKAB Västerbotten
070-358 27 63 E-post
Låt oss kontakta dig för mer information
Meny